• CÁC PHÂN HỆ eManGO TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  CRM, email marketing, live chat, khảo sát, mua hàng, quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý dự án, quản lý tài sản, quản lý nhân sự, quản lý tài liệu, quản lý giao việc, đánh giá hiệu quả công việc, tuyển dụng, chấm công, quản lý điểm bán lẻ - Pos, ...

  One need, one App
  Expand as you grow

   

  1. NHÓM TIẾP CẬN VÀ TƯƠNG TÁC VỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

    

   

  2. QUẢN LÝ QUAN HỆ - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

   

   

  3. QUẢN LÝ BÁO GIÁ, HỢP ĐỒNG - BÁN HÀNG, DOANH SỐ

   

   

  4. QUẢN LÝ DỰ ÁN

   

   

  5. QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ - POINT OF SALE (POS)

  6. QUẢN LÝ MUA HÀNG - TỒN KHO

   

  7. QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN & TÀI SẢN - CẤP PHÁT, THU HỒI, KHẤU HAO

    

   

  8. TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN

  9. QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

    

     

   

  10. QUẢN LÝ BỬA ĂN CHO NHÂN VIÊN

  11. QUẢN LÝ TÀI LIỆU - VĂN BẢN

    

  12. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC - NHẮC NHỞ - GIAO VIỆC

   

   

  AND MORE ...

  Emanvn

  Ngày đăng: 16-09-2017 2,567 lượt xem