• SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHI HỌP ?

  Bài viết này lại là một NGUYÊN LÝ nữa của DOANH NGHIỆP - Họp phải có MỤC TIÊU! Tôi tin chẳng mấy công ty đề cập chuyện lạ lùng này. Họ thường nói họp phải có MỤC ĐÍCH. Tôi nói họp phải có MỤC TIÊU (và phải là SMART objectives)!

   
  Tôi tin 99,9% các cty VN họp không có mục tiêu, thậm chí không có mục đích rõ ràng khi họp. Họp mà không có mục tiêu thì bảo sao không họp lê thê, mệt mỏi mà chẳng ra kết quả nào đo lường được. MỤC TIÊU cuộc họp (chứ không phải mục đích). Mục tiêu là kỳ vọng, là mong đợi về kết quả đo lường được sau khi kết thúc cuộc họp, là thứ mà cả cuộc họp phải hướng về, phải luôn nghĩ đến, và phải đạt được sau khi kết thúc cuộc họp.
   
  Mục tiêu mới là quan trọng! Họp để cho ra KẾT QUẢ gì, chứ không phải họp để làm gì hay bàn chuyện gì. Bàn mà không biết mình bàn để đạt cái gì thì cuộc họp sẽ kéo dài lê thê, có khi ngày này qua ngày khác. Nếu trước khi họp đã xác định rõ sau cuộc họp phải cho ra cái gì, đạt được kết quả gì (đo lường được) thì cuộc họp đó mới hiệu quả.
  Ví dụ, sau không quá 3 giờ họp, chúng ta sẽ có được một quy trình xử lý khiếu nại khách hàng hoàn chỉnh. Đó chính là mục tiêu; và mọi người trong cuộc họp (bao gồm chủ tọa) muốn nói gì, phát biểu gì cũng phải hướng đến mục tiêu này!
   
   
  Mẫu ví dụ rất tuyệt. Nhưng chú ý smart objective!
   
  Bạn đã khi nào nhận được một thông báo mời họp có ghi rõ MỤC TIÊU CUỘC HỌP chưa? Trả lời thật lòng tôi đi!
   
   
  # Nguyễn Hữu Long.

   

  Ngày đăng: 03-11-2020 851 lượt xem