• THÀNH CÔNG LÀ "MƯỢN LỰC" CHỨ KHÔNG PHẢI “TẬN LỰC”

  Mượn lực không chỉ là một loại năng lực, mà nó còn là một loại dũng khí, một loại trí tuệ.

   
  Gia Cát Lượng thời Tam Quốc là một trong những bậc thầy về "mượn lực", Chu Du nói với Gia Cát Lượng: "Trong vòng 3 ngày, hãy làm cho ta 10 vạn cung tên."
   
  Đây rõ ràng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng Gia Cát Lượng dựa vào đâu để đồng ý một cách đầy tự tin?
   
  Không thể tự làm ra thì cũng có thể đi "mượn".
   
  Và, một buổi sáng mù nhiều, Gia Cát Lượng chất đầy cỏ lên thuyền rồi giả vờ cho thuyền ra khơi tấn công quân Tào Tháo. Tào Tháo thấy vậy lệnh cho binh lính bắn tên trùng điệp về phía Gia Cát Lượng, kết quả rất nhiều cung tên dính lại vào cỏ, chưa đầy một tiếng đồng hồ, Gia Cát Lượng đã mượn lực Tào Tháo 10 vạn mũi tên vậy đấy!
   
  Ai nói mượn lực chỉ được mượn đồng nghiệp, đồng chí, bạn bè, người thân, đôi khi, kẻ thù cũng là một đối tượng để mượn lực rất hoàn hảo.

  ------

  Một thư viện sách cảu Anh cần di dời sách sang một thư viện mới. Nhưng sau khi tính ra, tiền vận chuyển thì thấy tốn rất nhiều tiền.

  Họ bèn đăng một quảng cáo lên các trang báo nói rằng: từ ngày hôm nay, mỗi một công dân có thể mượn miễn phí 10 cuốn sách của thư viện.

  Kết quả, rất nhiều người dân đã đến thư viện mượn sách, chưa được mấy ngày, số sách trong thư viện đã được mượn hết sạch. Và chúng được trả sang thư viện mới.
   
  Cách này minh chứng rõ nét nhất cho câu "bốn lạng đẩy ngàn cân". Cho đi, đôi khi cũng là mượn lực.
   
  -----
  KẾT: Thực ra, tạo được thành công hay không, không ai khuyên BẠN là nên chỉ dùng sức của một mình mình? Hầu hết những người thành công không phải chỉ do năng lực của họ mà là bởi họ có thể huy động cho mình nhiều nguồn lực hơn.
   
  Phương pháp thành công đó là "mượn lực".
   
  (TH)

   

  Ngày đăng: 07-11-2020 1,358 lượt xem