• HỎI NGÃ CHÍNH TẢ VIỆT NAM

  Các NGUYÊN TẮC, đó không phải là cách duy nhất. Những mẹo đó chỉ là một trong rất nhiều cách để giúp chúng ta viết đúng chính tả. Song, có thể nói, các mẹo chính tả đó có tác dụng như những đơn thuốc mà các nhà ngôn ngữ học đã kê đơn cho chúng ta (bằng cách hệ thống hóa các hiểu biết thực tế và các tri thức ngữ học thành những công thức giản tiện), giúp cho việc chữa lỗi chính tả hàng ngày.

  Mình sưu tầm bài viết đau đầu cho các bạn thêm đầu đau.

   

  MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười
  CỦ rau dành để biếu người CŨ xưa
  KIỄNG chân vườn KIỂNG đu đưa
  KẺO nghe KẼO kẹt đêm mưa võng buồn
  HỔ ngươi sao chẳng HỖ tương
  GÃ kia GẢ bán người thương vì tiền
  HẢO tâm lo chuyện HÃO huyền
  Đi buôn LỔ vốn trốn miền LỖ hang
  RỎ mình mới biết RÕ ràng
  Nửa đường GÃY gánh, GẢY đàn tìm vui
  GÃI đầu tính ngược, tính xuôi
  Còn lưng NỬA vốn NỮA thời tính sao
  GIÃI bày GIẢI nghĩa dễ đâu
  Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu ĐÃ xong
  Run RẨY phát RẪY dọn nương
  GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhân sinh
  Chú RỂ bứt RỄ cây quỳnh
  Ra sức BỬA củi cho mình BỮA ăn
  BẨM thưa món BẪM e rằng
  Tấm thân tao NHÃ nên chăng NHẢ mồi
  MÃ ngoài mồ MẢ xinh tươi
  Nhường cơm SẺ áo cho đời SẼ vui
  Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
  CỮ kiêng CỬ động bệnh thời sẽ qua
  TẺ nhạt thôi hãy TẼ ra
  Gần mà giữ KẼ thà xa KẺ thù
  KHẺ mỏ nói KHẼ như ru
  CỖ bàn CỔ kính công phu phụng thờ
  BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
  BĨU môi dè BỈU ai chờ đợi ai
  Bắt BẺ, BẼ mặt tía tai
  LẺ loi lý LẼ gạt ngoài chẳng nghe
  Thôi đành CHỎNG gọng CHÕNG tre
  CẢI thiện CÃI lẫy đêm hè hoà nhau
  CHĨNH tương nghiêng, CHỈNH sửa mau
  CỦNG cố bổ khuyết cho nhau CŨNG đành
  CỞI trói CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
  Xem ai cứng CỎI được dành CÕI tiên
  BẢO ban BÃO tố khắp miền
  HẢNH nắng HÃNH diện tuỳ duyên, tuỳ thời
  Sợ người XẢ láng (cản) ăn chơi
  Bất kể XÃ tắc đến hồi suy vong
  BẺO mép bạc BẼO dài dòng
  ĐỔI thay chóng vánh còn mong ĐỖI đường!
  NGHĨ mình ngơi NGHỈ dưỡng thương
  TĨNH tâm TỈNH ngộ tìm đường ẩn cư
  TIỂU đội còn bận TIỄU trừ
  Ngỡ rằng bảnh TẺN thành dư TẼN tò
  SẢI tay chú SÃI thập thò
  Nhân sự thừa THÃI bị toà THẢI ra
  Đứng SỮNG chết SỬNG thành ma
  Trẻ thơ nói SÕI sớm ra SỎI đời
  TRẢ nợ bằng một TRÃ xôi
  NÃY giờ còn đợi hạt tươi NẢY mầm
  Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm
  GIẢ dại GIÃ gạo thăng trầm cho qua
  QUẪN bách nghĩ QUẨN sa đà
  Chấp nhận xúi QUẨY hơn là QUẪY đuôi
  Đâm THỦNG THŨNG xuống thấp rồi
  Đòn BẨY được dịp lên đồi BẪY chim
  Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim
  Ân SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời
  TỦM tỉm, đánh TŨM không lời
  VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi giúp ta
  Rác RƯỞI gấp RƯỠI hôm qua
  ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ
  ĐẢNG phái, ĐÃNG trí ưu tư
  DỞ hơi, DỞ thói tật hư DỠ nhà
  LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi già
  ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng là ĐỈNH cao
  ĐỂ dành, hiếu ĐỄ về sau
  DỂ ngươi, khi DỂ đời nào DỄ thương
  DỎNG tai, DÕNG dạc khiêm nhường
  RẢNH RỖI san lấp RÃNH mương trước nhà
  Ghe RỔI mua cá bến xa
  QUẢNG cáo - thực tế cách ba QUÃNG đường
  RỦ rê quyến RŨ nhiễu nhương
  RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời
  CHỬA hoang CHỮA thẹn ai ơi
  HẢN dạ, hữu HÃN xin mời ghé qua
  Phá CŨI làm CỦI bếp nhà
  Xén bớt công QUĨ, QUỈ ma chẳng từ
  Hạt DẺ, đất DẼ suy tư
  SÃY nhớ SẢY gạo đến giờ chưa xong
  RỬA nhục thối RỮA mặc lòng
  Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngày
  CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
  Xin đừng cà RỠN... RỞN gai óc rồi
  SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
  SẪM đen, SẨM tối xin mời em ăn
  MẨU bánh dành biếu MẪU thân
  Đắt RẺ, ngã RẼ bao lần em qua
  SỖ sàng, SỖ toẹt chẳng tha
  GIẢ thật, GIÃ gạo cho qua tháng ngày
  Gây GỔ, cây GỖ chuyền tay
  Cánh HẨU, chầu HẪU có ngày đổi ngôi
  RẢY nước, phụ RÃY đau đời
  RÃO gân cốt, RẢO bước thời đi nhanh
  SẢ thịt, suồng SÃ là anh
  TẢ thực, TÃ lót để dành trẻ con
  Hểnh HẢNG ai mở HÃNG buôn
  KỶ luật KỸ xảo mình luôn ghi lòng
  HỦ lậu HŨ gạo ngày đông
  LAN MAN HỎI NGÃ... theo dòng thời gian
   
  -ST-
  Ngày đăng: 25-05-2022 464 lượt xem