• HÃY TÔN TRỌNG NGƯỜI DẪN DẮT BẠN

  Con Sói đầu đàn mở được một con đường, con đường đó có thể không hề thẳng, nhưng có thể để tập thể đi lại dễ dàng, nhưng nó sẽ không nói cho tập thể biết mở con đường này gian khổ thế nào, mệt thế nào.

   

  Hãy nhìn bức hình này. Trong lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, khó khăn thậm chí chán nản, xin hãy nhìn về người đã mở đường.Thời khắc khi con sói đầu đàn mạo hiểm tiến lên và khai phá.

  Hãy đem tất cả lời oán trách, tiêu cực bỏ vào hư không, vì tất cả những gì con sói đầu dàn phải chịu đựng gấp n lần những gì người đi cùng phải chịu...

   

  -st-

  Ngày đăng: 15-05-2018 4,081 lượt xem