CRM, eoffice, ERP, nhân sự, tài chính kế toán, pos, dự án, kế hoạch,...

Quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý bán hàng (SALE), Quản lý nhân sự - tiền lương (HR), Quản lý dự án (PROJECT), Tài chính kế toán (ACCOUNTING), Chiến lược (STRATEGY), Tái cấu trúc (BSC), Marketing - PR, Quản lý kế hoạch (PLAN) & giao việc (TODO) , Đánh giá hiệu quả công việc (KPI), Văn phòng điện tử (EOFFICE), ...

 1. ĐỂ TRỞ THÀNH IT MANAGER CHUYÊN NGHIỆP

  ĐỂ TRỞ THÀNH IT MANAGER CHUYÊN NGHIỆP

  Các nhà quản lý CNTT (IT Manager) chịu trách nhiệm phối hợp và lập kế hoạch cho nhiều hoạt động liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin trong một tổ chức hay doanh nghiệp.
 2. IT MANAGER NHIỀU VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HƠN BẠN NGHĨ

  IT MANAGER NHIỀU VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HƠN BẠN NGHĨ

  IT Manager không đơn thuần là một vị trí kỹ thuật. Người IT Manager cần suy nghĩ về các giá trị mà IT có thể mang lại cho doanh nghiệp.
 3. CÁC MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

  CÁC MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

  Ngày nay, xu hướng đào tạo qua ứng dụng công nghệ mang lại một loạt các lợi ích vượt trội như phá vỡ các rào cản về địa lý, rút ngắn thời gian đào tạo, đồng thời tiết kiệm được chi phí nhờ không phải tổ chức các lớp học hay thuê đơn vị đào tạo như quy trình cũ...
 4. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT CẦN LÀM GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG?

  CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT CẦN LÀM GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG?

  Những nhà quản lý tại Việt Nam cần làm gì để giúp doanh nghiệp của mình bắt kịp xu thế thời đại là nội dung chính của buổi hội thảo “Lãnh đạo 4.0: Lãnh đạo thành công thời CMCN 4.0”