quản lý, lãnh đạo, nhân sự, quy trình, chiến lược, marketing, bán hàng, dự án, quan hệ khách hàng, ...

Kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự, quản lý quy trình tác nghiệp, hoạch định chiến lược, sáng kiến cải tiến, đột phá & đổi mới, marketing, quản lý bán hàng, quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, ...

 1. TRIỂN KHAI CRM LÀ MỘT NGHỆ THUẬT?

  TRIỂN KHAI CRM LÀ MỘT NGHỆ THUẬT?

  Trong kinh doanh, lợi ích của doanh nghiệp về nguyên tắc là đối nghịch với lợi ích của khách hàng. Nghệ thuật kinh doanh là xuất phát từ lợi ích của cả hai phía. CRM chính là một phần của nghệ thuật đó.
 2. XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG DOANH NGHIỆP?

  XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG DOANH NGHIỆP?

  Công nghệ thông tin (CNTT) trong đó phần mềm quản lý đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp, hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản lý, hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược nhằm đạt lợi thế cạnh tranh,…
 3. HỆ THỐNG QUY PHẠM NỘI BỘ & TÁC NGHIỆP THEO QUY TRÌNH

  HỆ THỐNG QUY PHẠM NỘI BỘ & TÁC NGHIỆP THEO QUY TRÌNH

  Hệ thống các quy trình hoạt động của doanh nghiệp được phân ra thành các QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH và các QUY TRÌNH PHỤ TRỢ. Doanh nghiệp có HỆ THỐNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ khi có các quy trình tối ưu (tốt) và hoạt động doanh nghiệp được quản lý, vận hành theo đúng các quy trình này.
 4. VAI TRÒ CỦA QUY TRÌNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

  VAI TRÒ CỦA QUY TRÌNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

  Muốn quản lý tốt Công ty chúng ta phải có những phương pháp quản lý hiệu quả. Trong nhiều phương pháp quản lý thì người ta đánh giá cao phương pháp quản lý theo quá trình (MBP). Vậy thế nào là quản lý theo quá trình? Và công cụ để quản lý theo quá trình là gì? Bài viết này hy vọng có thể chia sẻ đôi chút tới các cấp Quản lý và các bạn.
 5. BUSINESS INTELLIGENCE TẠI DOANH NGHIỆP

  BUSINESS INTELLIGENCE TẠI DOANH NGHIỆP

  Khi một hệ thống Business Intelligence tốt được đưa vào hoạt động, công ty sẽ “có được sự thấu hiểu sâu sắc về cách điều khiển vận hành từ đó tạo nên hiệu suất trong các chỉ số đo lường dài hạn”. Nói cách khác, những công ty có hiệu suất hàng đầu sẽ có câu trả lời ngay trong tầm tay của họ cho các câu hỏi tăng trưởng.
 6. DASHBOARD NHẮM TỚI KẾT QUẢ: LIẾC NHANH DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

  DASHBOARD NHẮM TỚI KẾT QUẢ: LIẾC NHANH DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

  Dashboard trên xe hơi hiển thị những thông tin quan trọng bạn cần biết để vận hành xe một cách hiệu quả – tốc độ xe, tình trạng động cơ, nhớt hay nước làm mát có bị thiếu không, v.v… Một dashboard kinh doanh thông minh cơ bản giống như vậy.
 7. ĐỂ TRỞ THÀNH IT MANAGER CHUYÊN NGHIỆP

  ĐỂ TRỞ THÀNH IT MANAGER CHUYÊN NGHIỆP

  Các nhà quản lý CNTT (IT Manager) chịu trách nhiệm phối hợp và lập kế hoạch cho nhiều hoạt động liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin trong một tổ chức hay doanh nghiệp.