• DOANH NGHIỆP ĐỪNG CHẾT VÌ CHÍNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA MÌNH!

  Các nguyên lý tự nhiên là KHÁCH QUAN, không phụ thuộc vào ý chí con người. GIÁ TRỊ CỐT LÕI thì khác. Nó phụ thuộc vào ý chí CHỦ QUAN của con người. Nó hình thành từ giáo dục, nền tảng gia đình, từ môi trường sống, từ những kinh nghiệm .... Những GTCL không PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN LÝ, tức không phù hợp với các quy luật tự nhiên vẫn có thể thành công, nhưng sẽ không bền vững.

  Tôi thường nói về các NGUYÊN LÝ (mà tôi tin là luôn luôn đúng vì nó hợp với quy luật tự nhiên), và các GIÁ TRỊ CỐT LÕI (mà tôi tin là không thể đánh đổi).
   
  Nguyên lý là KHÁCH QUAN, không phụ thuộc vào ý chí con người. Ai cũng muốn được người khác đối xử tử tế với mình là một nguyên lý. Ai cũng muốn được người khác yêu thương, tôn trọng là một nguyên lý. Ai cũng muốn hợp tác làm ăn với người đáng tin cậy là một nguyên lý. Ai cũng muốn được giúp đỡ khi gặp khó khăn không thể khắc phục là một nguyên lý. Con người hủy hoại thiên nhiên, thiên nhiên sẽ trừng phạt con người, đó là nguyên lý. Sau cơn mưa, trời sẽ tạnh là một nguyên lý…
   
  GIÁ TRỊ CỐT LÕI thì khác. Nó phụ thuộc vào ý chí CHỦ QUAN của con người. Nó hình thành từ giáo dục, nền tảng gia đình, từ môi trường sống, từ những kinh nghiệm đã trải qua, từ những tố chất bẩm sinh từ bé…, và từ sự kết hợp những thứ đó. Mỗi người đều có giá trị cốt lõi – là thứ mà người đó cực kỳ coi trọng, không muốn đánh đổi, không dễ chấp nhận đánh đổi. Ai cũng có GTCL của mình, và không phải tất cả đều giống nhau. Thế cho nên người ta mới nói “người cùng hệ”, “người khác hệ”.
   
  Ai cũng có GTCL của mình, có thể giống hoặc khác, hoặc tương đồng, gần gũi, hoặc trái ngược hoàn toàn với người khác.
   
  Vậy thì những GTCL nào là bền vững, giúp con người đạt được thành công bền vững? Xin thưa đó là những GTCL PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUYÊN LÝ, tức phù hợp với các quy luật tự nhiên. Những GTCL đi ngược lại quy luật tự nhiên vẫn có thể thành công, nhưng sẽ không bền vững, vì nó không phù hợp với những giá trị tốt đẹp và phổ quát của xã hội loài người.
   
  Những ai coi trọng tiền bạc hơn nhân nghĩa (GTCL của họ là TIỀN và TIỀN) sẽ không có được thành công bền vững. Ai đặt lợi ích cá nhân lên trên đạo lý làm người sẽ khó mà có được lợi ích lâu bền. Ai thù ghét và tấn công vào sự tử tế, người đó khó được người khác đối xử tử tế. Ai coi trọng sự lươn lẹo, gian manh, sẽ khó có thể làm ăn, hợp tác với người chính trực…
   
  GTCL là rất quan trọng (vì bạn sẽ không đánh đổi nó vì thứ khác). Nhưng các nguyên lý còn quan trọng hơn!
   
  Nếu GTCL của bạn trùng với các nguyên lý, xin chúc mừng bạn. Nếu GTCL của bạn đi ngược lại các nguyên lý, hãy cẩn thận, vì trước sau, doanh nghiệp của bạn cũng gặp vấn đề.
   
   
  Vậy thì làm thế nào để các GTCL (vốn là từ tâm mà ra, rất khó thay đổi) trở thành phù hợp với các nguyên lý trong khi bạn không muốn đánh đổi? Điều đó có thể xảy ra không? Thay đổi GTCL của một con người là điều vô cùng khó (vì bản thân người đó không muốn thay đổi, không chấp nhận đánh đổi). Giờ phải làm sao?
   
   
  #Nguyễn Hữu Long

   

  Ngày đăng: 03-11-2020 98 lượt xem