• VỐN CON NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC

  Sự khác nhau giữa Human Capital và Human Resources, ý nghĩa chính có thể được tóm tắt là, một bên là nguồn lực (resources) nên hàm ý được sử dụng, khai thác (use, exploit); còn bên kia là vốn (capital) nên sẽ được tích lũy và làm tăng lên (grow).

  Trước đây, người ta hay dùng từ “personnel” (tạm dịch là nhân sự) để nói về con người trong tổ chức. Và tổ chức có một bộ phận là Personnel Department (Phòng Nhân sự). Phòng này chủ yếu lo về hợp đồng lao động, chế độ lương thưởng phúc lợi cho nhân viên.
   
  Sau đó, người ta hay dùng cụm từ “Human Resources” (nguồn nhân lực), thường được viết tắt là HR; và trong tổ chức, doanh nghiệp cũng thường có một Human Resources Department (tạm dịch là Phòng Nhân lực) để chăm lo cho “nguồn lực con người” trong doanh nghiệp.
   
  Gần đây, khái niệm “Human Capital” (vốn con người/vốn nhân lực) lại khá phổ biến và rất nhiều người thích sử dụng thuật ngữ này khi nói về con người trong tổ chức.
   
  Dù là nguồn lực hay vốn thì con người là nhân tố rất quan trọng trong tổ chức. Khác với trước đây ta hay nói: con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp; bây giờ người ta hay nói: chỉ có con người PHÙ HỢP mới là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Ý này cũng được đề cập trong một cuốn sách khá nổi tiếng viết về những công ty vĩ đại.
   
  Tôi rất tâm đắc với hai từ PHÙ HỢP. Vâng, chỉ những CON NGƯỜI PHÙ HỢP (right people) mới là tài sản quý giá của tổ chức; và ở đâu cũng vậy.
   
  Nếu không phù hợp, thì dù có là “nguồn lực” hay “vốn”, chỉ đem lại giá trị âm (minus) cho tổ chức mà thôi.
   
  Các nhà quản lý, doanh chủ, doanh nhân hãy hết sức lưu ý điều này!
  ---
  Cái hình minh họa không chỉ nói "right person, right job" (đúng người, đúng việc).
   
   
  Mà thực ra, không chỉ có công việc mới cần người phù hợp, mà còn nhiều yếu tố khác, đặc biệt là hệ giá trị cốt lõi, triết lý sống, văn hóa tổ chức, lại càng đòi hỏi sự phù hợp rất cao. Đó cũng là lý do, các công ty thành công luôn đặt nặng sự phù hợp về hệ giá trị cốt lõi (core values), đồng thời, luôn coi trọng thái độ (attitude) hơn mọi tài năng (talent)!
   
  # Nguyễn Hữu Long

   

  Ngày đăng: 13-11-2020 68 lượt xem