• HIỂU THẾ NÀO VỀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC? - LÀM ĂN, HỢP TÁC CẦN CHÚ Ý NGƯỜI ĐỒNG HÀNH !!

  Ta thường nghe nói tư duy chiến lược (strategic thinking). Hiểu về nó thế nào? Nếu tìm trên mạng, ta sẽ thấy một "rừng" câu trả lời; và càng tìm, có thể sẽ càng rối. Tôi diễn giải một cách "bình dân" thế này cho mọi người tham khảo nhé! (Một bài trong loạt bài về năng lực tư duy. Hãy đọc đoạn cuối vì nó rất quan trọng trong hợp tác, làm ăn...) .

  Thực tế, có những người bán xôi, bán bánh, thậm chí bán ve chai, rác thải..., nhờ có tư duy chiến lược mà trở thành giàu có! Ngược lại, có những người xuất phát điểm rất tốt (cơ nghiệp thừa kế của gia đình), khởi nghiệp thuận lợi ăn may, con nhà "có điều kiện"...), nhưng tư duy vụn vặt, ngắn ngày, nên dần dần đi xuống, có khi phải ra đường bán... xôi, mà còn không bán được. Ai tin không?

  Chỗ khác biệt giữ họ là ở tư duy chiến lược. HIỂU THẾ NÀO VỀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC?

  Ta thường nghe nói tư duy chiến lược (strategic thinking). Hiểu về nó thế nào? Nếu tìm trên mạng, ta sẽ thấy một "rừng" câu trả lời; và càng tìm, có thể sẽ càng rối. Tôi diễn giải một cách "bình dân" thế này cho mọi người tham khảo nhé!

  Vd cho người bán xôi:
   
  - Họ tự xác lập một sứ mệnh (mission) để theo đuổi: cung cấp xôi ngon cho mọi người.
   
  - Họ có một tầm nhìn (vision) dài hạn để khát khao: cung cấp xôi ngon đại trà, hay văn phòng, hoặc bổ rẻ vệ sinh, .... tại khu vực Q1, hay toàn TP, ...)
   
  - Họ tự biết thiết lập những mục tiêu dài hạn (long-term objectives) cho tầm nhìn. Nó đòi hỏi ở họ phải có:
   
  + Khả năng phân tích (analyse) các yếu tố bên trong (intertnal factors), bên ngoài (external factors).
   
  Bên trong là nguồn lực nội tại (resources) với những thế mạnh (strengths) và điểm yếu (weaknesses) của chính mình hay tổ chức mình.
   
  Bên ngoài là những yếu tố liên quan đến “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, bao gồm các yếu tố vĩ mô (macro) và vi mô (micro), thị trường (market), những yếu tố có thể tạo ra những cơ hội (opportunities) hay tiềm ẩn những mối nguy (threats), để từ đó có thể vạch ra một con đường đi (về bản chất cũng là một sự lựa chọn/đánh đổi - choice/trade-off) để đi đến mục tiêu mà mình mong muốn (trong dài hạn).
   
  + và khả năng tổng hợp (synthesize) để biết mình đang ở đâu, chung quanh đang có gì trước khi nói đến chuyện đi đâu, về đâu...
   
  + Kế đến, người có tư duy chiến lược phải là người có khả năng hoạch định (planning), tức lập ra những kế hoạch dài hạn (long-term plan) và phân chia (break down) thành các bước đi cụ thể (stages) để thực hiện mục tiêu; và có khả năng “thấy” trước (foresee) những xu hướng (trends), diễn biến thay đổi của thời cuộc (environment) để điều chỉnh kế hoạch này.
  ---
  Hai từ chiến lược (strategy), bản thân nó đã bao hàm ý nghĩa dài hạn (long term), lớn lao (không phải vụn vặt); là một sự lựa chọn chủ động (proactive) và có cơ sở cho những quyết định hệ trọng (khác với chiến thuật là tactics).
   
  Và tư duy chiến lược không gì khác hơn là cách suy nghĩ, cách tư duy hướng đến những mục tiêu lớn lao, dài hạn, và có sơ sở vững chắc, dựa vào những phân tích khoa học, bao quát, đầy đủ, bằng những công cụ phù hợp để đưa ra những quyết định mang tầm chiến lược. Tư duy chiến lược không phải để phán đoán tương lai mà là để HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI trên cơ sở phân tích các thông tin quá khứ, hiện tại, và phán đoán những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai.
   
  Tư duy chiến lược, nói thì dễ, nhưng hiểu cho đúng và thực hiện cho đúng thì không đơn giản, đặc biệt trong xu hướng làm ăn chụp giựt, ngắn ngày của khá nhiều doanh nghiệp Việt.
   
  Con người có tư duy chiến lược (strategic thinkers), biết hướng tầm nhìn ra xa, tìm những đích đến lâu dài, và biết lựa chọn những con đường tối ưu để đi đến cái đích đó. Đó không gì khác hơn là quá trình hoạch định chiến lược (strategic planning); và CHIẾN LƯỢC là thứ mà từ BÀ BÁN XÔI đến ÔNG CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐA NGÀNH đều cần đến để phát triển bền vững (sustainable development). Ai có thể giải thích cho mọi người nghe bà bán xôi cần chiến lược để làm gì?
   
  ----
   
  * RẤT QUAN TRỌNG: Khi làm việc lớn và có tính chất lâu dài, đừng bao giờ mời gọi những người có tư duy vụn vặt tham gia đồng hành. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích ngắn hạn (và vụn vặt), nên thường tranh thủ "múc nhanh", "xúc nhanh", không muốn đồng hành với mình lâu dài đâu!
   
  Làm việc nhỏ đã cần chiến lược thì nói chi đến việc lớn, vì sứ mệnh lớn, hoài bão lớn. Thà bạn đi một mình còn hơn đi chung với những người có tư duy vụn vặt, chỉ muốn "hốt nhanh", "xúc lẹ". Điều này tôi rút ra từ kinh nghiệm của chính bản thân mình!
   
  #Nguyễn Hữu Long

   

  Ngày đăng: 03-11-2020 83 lượt xem