quản lý, lãnh đạo, nhân sự, quy trình, chiến lược, marketing, bán hàng, dự án, quan hệ khách hàng, ...

Kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự, quản lý quy trình tác nghiệp, hoạch định chiến lược, sáng kiến cải tiến, đột phá & đổi mới, marketing, quản lý bán hàng, quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, ...

 1. TĂNG QUỸ LƯƠNG MÀ VẪN BẤT ỔN!

  TĂNG QUỸ LƯƠNG MÀ VẪN BẤT ỔN!

  Một doanh nghiệp lớn thường có cơ cấu tổ chức phức tạp, với nhiều phòng ban chức năng; có nhiều chức danh, vị trí công việc, và có nhiều người lao động. Vì doanh nghiệp hoạt động đã lâu nên sẽ có nhiều người lao động đang nhận thu nhập ổn định (và tăng dần) hàng năm.
 2. 3 CÂU HỎI THƯƠNG HIỆU

  3 CÂU HỎI THƯƠNG HIỆU

  Tôi viết bài này vì muốn trấn an, nếu bạn có sp chất lượng không cao, thậm chí thấp, do yếu tố công nghệ hay nguồn nguyên liệu chẳng hạn, thì cũng đừng quá lo lắng!
 3. GANH TỴ, BẤT HỢP TÁC, MẤT ĐOÀN KẾT NỘI BỘ

  GANH TỴ, BẤT HỢP TÁC, MẤT ĐOÀN KẾT NỘI BỘ

  Thời gian gần đây, hệ thống quản lý thu nhập 3P, thường được gọi tắt là “hệ thống lương 3P” (Position, Person, Performance) được mời chào xây dựng khá phổ biến. Như một trào lưu, không ít doanh nghiệp đã bỏ tiền tỉ ra để xây dựng hệ thống này. Hiệu quả của việc sử dụng hệ thống lương khá tốn kém này chưa thấy đâu, nhưng HẬU QUẢ thì rất nhiều doanh nghiệp đã lãnh đủ khi áp dụng hệ thống lương này trong môi trường doanh nghiệp mình.
 4. KHÁC BIỆT ĐI RỒI CHẾT!

  KHÁC BIỆT ĐI RỒI CHẾT!

  "Khác biệt hay là chết" ("Differentiate or die") là tên một cuốn sách nổi tiếng, và từ lâu đã trở thành câu nói cửa miệng của các chuyên gia marketing, bán hàng, xây dựng thương hiệu...
 5. LẠI CHUYỆN LƯƠNG 3P

  LẠI CHUYỆN LƯƠNG 3P

  Những bất cập của hệ thống chi trả thu nhập, đôi khi gọi tắt là hệ thống lương 3P (Position, Person, Performannce) để cảnh báo các doanh nghiệp áp dụng hãy cẩn trọng.
 6. CHÚNG TA CẦN QUẢN LÝ HAY QUẢN TRỊ?

  CHÚNG TA CẦN QUẢN LÝ HAY QUẢN TRỊ?

  Sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm QUẢN TRỊ CÔNG TY (corporate governance), và QUẢN LÝ CÔNG TY” (corporate management) là khá phổ biến; và ngay cả ngôn ngữ báo chí hay chủ đề của các diễn đàn hội thảo, nơi có sự tham dự của các chuyên gia, cũng thường hay bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.
 7. SẾP THẤT BẠI, BẠN ĐƯỢC GÌ? SAO KHÔNG GIÚP SẾP THÀNH CÔNG?

  SẾP THẤT BẠI, BẠN ĐƯỢC GÌ? SAO KHÔNG GIÚP SẾP THÀNH CÔNG?

  Đó là thông điệp tôi nhắn nhủ cho hàng ngàn người tham dự các buổi chia sẻ về quản lý con người, trong đó không chỉ cấp trên quản lý cấp dưới, mà cả cấp dưới cũng phải biết cách quản lý cấp trên.